برچسب:

دانلود اکشن زیبا

دانلود اکشن فتوشاپ افکت خودکار دیجیتالی

دانلود اکشن فتوشاپ افکت خودکار دیجیتالی با طراحی افکت جدید و هنری با قابلیت استفاده آسان که تنها با اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر عکس خود را به افکت تصویر بالا تغییر دهید. تصاویر استوک: ندارد (تنها برای پیش نمایش). با ویژگی…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت خطوط معماری

دانلود اکشن فتوشاپ افکت خطوط معماری ( اکشن فتوشاپ رایگان ) با طراحی افکت خاص و جالب شبیه خطوط نقشه معماری با قابلیت استفاده آسان که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر تصویر خود…

دانلود اکشن های فتوشاپ افکت تصاویر اتومبیل

دانلود اکشن های فتوشاپ افکت تصاویر اتومبیل شامل مجموعه افکت های مختلف و حرفه ای مناسب برای اعمال روی تصاویر مربوط به اتومبیل و وسایل نقلیه ... .  با قابلیت استفاده آسان که به راحتی می توانید تنها با اجرای اکشن افکت را روی تصاویر قرار دهید.…

دانلود اکشن فتوشاپ انفجار گرد و خاک

دانلود اکشن فتوشاپ انفجار گرد و خاک با طراحی افکت بسیار زیبا و تبلیغاتی با قابلیت استفاده آسان که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر عکس خود را به افکت تصویر بالا تغییر دهید.…

دانلود اکشن فتوشاپ آبرنگ هنری

دانلود اکشن فتوشاپ آبرنگ هنری با طراحی افکت حرفه ای و تبلیغاتی با قابلیت استفاده آسان که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر عکس خود را به افکت آبرنگ تصویر بالا تغییر دهید.…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت خطی عدسی

دانلود اکشن فتوشاپ افکت خطی عدسی ( اکشن فتوشاپ رایگان ) با طراحی افکت مدرن و جدید با قابلیت استفاده آسان که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر تصویر خود را به افکت اسکچ تصویر…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت اسکچ انتزاعی

دانلود اکشن فتوشاپ افکت اسکچ انتزاعی ( اکشن فتوشاپ رایگان ) با طراحی افکت هنری و خاص اسکچ با قابلیت استفاده آسان که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر تصویر خود را به افکت اسکچ…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت نئون – شماره 2

دانلود اکشن فتوشاپ افکت نئون - شماره 2 با طراحی افکت واقعی نئون با قابلیت استفاده آسان که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر تصویر خود را به افکت نور های نئونی تصویر بالا تغییر…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت نقاشی دیوار شکسته

دانلود اکشن فتوشاپ افکت نقاشی دیوار شکسته با طراحی افکت بسیار زیبا و جالب با قابلیت استفاده آسان که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر تصویر خود را به افکت نقاشی آبرنگ روی دیوار…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت نورانی Spirit Energy

دانلود اکشن فتوشاپ افکت نورانی Spirit Energy با طراحی افکت حرفه ای و هنری با با قابلیت استفاده آسان که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر تصویر خود را به افکت نورانی تصویر بالا…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت موزائیک – شماره 4

دانلود اکشن فتوشاپ افکت موزائیک - شماره 4 ( اکشن فتوشاپ رایگان ) با طراحی افکت زیبا با قابلیت استفاده آسان که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر تصویر خود را به افکت موزائیکی…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت هنری Scrape

دانلود اکشن فتوشاپ افکت هنری Scrape با طراحی افکت تبلیغاتی زیبا با قابلیت استفاده آسان که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر تصویر خود را به افکت هنری تغییر دهید. تصاویر…
message chat lamp diamond arrow-bottom package bag gift market shop man 1 magnifier search loupe