برچسب:

اکشن فتوشاپ هنری

دانلود اکشن فتوشاپ افکت خودکار دیجیتالی

دانلود اکشن فتوشاپ افکت خودکار دیجیتالی با طراحی افکت جدید و هنری با قابلیت استفاده آسان که تنها با اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر عکس خود را به افکت تصویر بالا تغییر دهید. تصاویر استوک: ندارد (تنها برای پیش نمایش). با ویژگی…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت خطوط معماری

دانلود اکشن فتوشاپ افکت خطوط معماری ( اکشن فتوشاپ رایگان ) با طراحی افکت خاص و جالب شبیه خطوط نقشه معماری با قابلیت استفاده آسان که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر تصویر خود…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت خطی عدسی

دانلود اکشن فتوشاپ افکت خطی عدسی ( اکشن فتوشاپ رایگان ) با طراحی افکت مدرن و جدید با قابلیت استفاده آسان که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر تصویر خود را به افکت اسکچ تصویر…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت اسکچ انتزاعی

دانلود اکشن فتوشاپ افکت اسکچ انتزاعی ( اکشن فتوشاپ رایگان ) با طراحی افکت هنری و خاص اسکچ با قابلیت استفاده آسان که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر تصویر خود را به افکت اسکچ…

اکشن فتوشاپ ساخت نقاشی رنگ روغن – شماره 2

اکشن فتوشاپ ساخت نقاشی رنگ روغن - شماره 2 با طراحی افکت بسیار زیبا و واقعی نقاشی رنگ روغن با قابلیت استفاده آسان که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر تصویر خود را به افکت نقاشی…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت نقاشی دیوار شکسته

دانلود اکشن فتوشاپ افکت نقاشی دیوار شکسته با طراحی افکت بسیار زیبا و جالب با قابلیت استفاده آسان که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر تصویر خود را به افکت نقاشی آبرنگ روی دیوار…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت نورانی Spirit Energy

دانلود اکشن فتوشاپ افکت نورانی Spirit Energy با طراحی افکت حرفه ای و هنری با با قابلیت استفاده آسان که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر تصویر خود را به افکت نورانی تصویر بالا…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت هنری Scrape

دانلود اکشن فتوشاپ افکت هنری Scrape با طراحی افکت تبلیغاتی زیبا با قابلیت استفاده آسان که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر تصویر خود را به افکت هنری تغییر دهید. تصاویر…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت تایپوگرافی دستخط

دانلود اکشن فتوشاپ افکت تایپوگرافی دستخط با طراحی افکت فوق العاده حرفه ای با قابلیت استفاده آسان که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر تصویر خود را به افکت تایپوگرافی حالت نوشته…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت نقطه Dot Tracing

دانلود اکشن فتوشاپ افکت نقطه Dot Tracing ( اکشن فتوشاپ رایگان ) با قابلیت استفاده آسان که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر تصویر خود را به افکت نقطه ای تصویر بالا تغییر دهید.…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت تایپوگرافی – شماره 7

دانلود اکشن فتوشاپ افکت تایپوگرافی - شماره 7 با طراحی افکت بسیار زیبا با قابلیت استفاده آسان که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن می توانید به راحتی ناحیه مورد نظر تصویر خود را به افکت تایپوگرافی متنی تغییر…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت 3 بعدی مداد

دانلود اکشن فتوشاپ افکت 3 بعدی مداد با طراحی افکت زیبا و حرفه ای که به راحتی و تنها با اجرای اکشن فتوشاپ می توانید حروف و یا اشکال مورد نظر خود را به صورت طرح 3 بعدی نقاشی مداد نمایش دهید. با ویژگی ها: استفاده آسان و قابلیت ، 4 جهت مختلف…
message chat lamp diamond arrow-bottom package bag gift market shop man 1 magnifier search loupe