برچسب:

افکت لایت روم حرفه ای

دانلود افکت لایت روم آبی یخ

دانلود افکت لایت روم آبی یخ شامل با طراحی افکت جذاب و هنری برنامه لایت روم Adobe Lightroom مناسب برای اعمال روی تصاویر مختلف . قابل اعمال روی تصاویر با فرمت های PNG و JPEG و RAW. با استفاده آسان و اعمال افکت تنها با یک کلیک روی تصاویر. با…

دانلود افکت های لایت روم تصاویر شب

دانلود افکت های لایت روم تصاویر شب شامل 20 افکت حرفه ای برنامه لایت روم Adobe Lightroom مناسب برای اعمال روی تصاویر گرفته شده در شب . قابل اعمال روی تصاویر با فرمت های PNG و JPEG و RAW. با استفاده آسان و اعمال افکت تنها با یک کلیک روی…

دانلود افکت های لایت روم تصاویر غذا – شماره 9

دانلود افکت های لایت روم تصاویر غذا - شماره 9 شامل 7 افکت بسیار جذاب و زیبا برنامه لایت روم Adobe Lightroom مناسب برای اعمال روی غذا و آشپزی . قابل اعمال روی تصاویر با فرمت های PNG و JPEG و RAW. با استفاده آسان و اعمال افکت تنها با یک…

دانلود افکت های لایت روم تصاویر پرتره – شماره 5

دانلود افکت های لایت روم تصاویر پرتره - شماره 5 شامل 9 افکت حرفه ای و مدرن برنامه لایت روم Adobe Lightroom مناسب برای اعمال روی تصاویر پرتره و مختلف. قابل اعمال روی تصاویر با فرمت های PNG و JPEG و RAW. با استفاده آسان و اعمال افکت تنها با…

دانلود افکت های لایت روم نور طلایی – شماره 2

دانلود افکت های لایت روم نور طلایی - شماره 2 شامل 11 افکت زیبا نورانی با رنگ طلایی برای برنامه لایت روم Adobe Lightroom مناسب برای اعمال روی تصاویر مختلف. قابل اعمال روی تصاویر با فرمت های PNG و JPEG و RAW. با استفاده آسان و اعمال افکت…

دانلود افکت های لایت روم تصاویر ورزشی

دانلود افکت های لایت روم تصاویر ورزشی ( افکت لایت روم رایگان ) شامل 7 افکت فوق العاده حرفه ای برای برنامه لایت روم Adobe Lightroom مناسب برای اعمال روی تصاویر ورزشی. قابل اعمال روی تصاویر با فرمت های PNG و JPEG و RAW. با استفاده آسان و…

دانلود افکت های لایت روم رنگ زغالی

دانلود افکت های لایت روم رنگ زغالی شامل 13 فیلتر حرفه ای و جدید با افکت رنگ تیره زغالی برنامه لایت روم Adobe Lightroom مناسب برای اعمال روی تصاویر پرتره. قابل اعمال روی تصاویر با فرمت های PNG و JPEG و RAW. با استفاده آسان و اعمال افکت تنها…

دانلود افکت های لایت روم صورتی رویایی

دانلود افکت های لایت روم صورتی رویایی ( افکت لایت روم رایگان ) شامل 5 افکت زیبا با رنگ اصلی صورتی برای برنامه لایت روم Adobe Lightroom مناسب برای اعمال روی تصاویر محیط بیرون ، پرتره و طبیعت. قابل اعمال روی تصاویر با فرمت های PNG و JPEG و…

دانلود افکت های لایت روم تصاویر بیایان

دانلود افکت های لایت روم تصاویر بیایان شامل 10 افکت حرفه ای و زیبا برنامه لایت روم Adobe Lightroom مناسب برای اعمال روی تصاویر کویر ، طبیعت و لند اسکیپ. قابل اعمال روی تصاویر با فرمت های PNG و JPEG و RAW. با استفاده آسان و اعمال افکت تنها…

دانلود افکت های لایت روم تصاویر مسافرت – شماره 4

دانلود افکت های لایت روم تصاویر مسافرت - شماره 4 شامل 5 افکت زیبا و حرفه ای برنامه لایت روم Adobe Lightroom مناسب برای اعمال روی تصاویر طبیعت و لنداسکیپ. قابل اعمال روی تصاویر با فرمت های PNG و JPEG و RAW. با استفاده آسان و اعمال افکت تنها…

دانلود افکت های لایت روم سینمایی – شماره 3

دانلود افکت های لایت روم سینمایی - شماره 3 با طراحی افکت های جدید و زیبا شامل 8 افکت مختلف برنامه لایت روم Adobe Lightroom مناسب برای اعمال روی تصاویر پرتره. قابل اعمال روی تصاویر با فرمت های PNG و JPEG و RAW. با استفاده آسان و اعمال افکت…

دانلود افکت های لایت روم تصاویر شهری – شماره 3

افکت های لایت روم تصاویر شهری - شماره 3 با طراحی حرفه ای شامل 10 افکت مختلف برنامه لایت روم Adobe Lightroom مناسب برای اعمال روی تصاویر محیط بیرون شهری و طبیعت. قابل اعمال روی تصاویر با فرمت های PNG و JPEG و RAW. با استفاده آسان و اعمال…
message chat lamp diamond arrow-bottom package bag gift market shop man 1 magnifier search loupe