پشتیبانی – ارسال تیکت

بدلیل تغییرات جدید در سایت فرا گرافیک از این پس کاربران اشتراک ویژه و یا کاربرانی که سوالاتی قبل از خرید اشتراک دارند با ثبت نام در ناحیه کاربری می توانند تیکت پشتیبانی ارسال نمایند. سایر کاربران اگر سوالات دیگری دارند لطفاً از طرق فرم تماس پیام ارسال نمایند.