برچسب گذاری توسط: download texture

دانلود تکسچر تصاویر کاغذ قهوه - Coffee Papers

دانلود تکسچر تصاویر کاغذ قهوه – Coffee Papers

دانلود تکسچر تصاویر کاغذ قهوه – Coffee Papers شامل 10 تکسچر کاغذ قهوه قابل استفاده در پس زمینه طرح های گرافیکی و سطوح سه بعدی با ابعاد بالای 3000 در 2000 پیکسل. با فرمت...

دانلود تکسچر تصاویر اشکال تکه تکه شده – Smash Textures

دانلود تکسچر تصاویر اشکال تکه تکه شده – Smash Textures – شامل 40 تکسچر – قابل استفاده در پس زمینه طرح های گرافیکی و سطوح سه بعدی – ابعاد بالای 9000 پیکسل – با...

دانلود تکسچر تصاویر صفحه نقاشی اکریلیک

دانلود تکسچر تصاویر صفحه نقاشی اکریلیک

نام فایل: دانلود تکسچر تصاویر صفحه نقاشی اکریلیک قابل استفاده: پس زمینه طرح های گرافیکی و سطوح سه بعدی ابعاد: 5500 در 4000 پیکسل تعداد: 12 حجم: 342 مگابایت پسوند:  | این مطلب را...

دانلود تکسچر تصاویر مایع انتزاعی - شماره 2

دانلود تکسچر تصاویر مایع انتزاعی – شماره 2

نام فایل: دانلود تکسچر تصاویر مایع انتزاعی – شماره 2 قابل استفاده: پس زمینه طرح های گرافیکی و سطوح سه بعدی ابعاد: 4000 در 4000 پیکسل تعداد: 10 حجم: 223 مگابایت پسوند: | این...

دانلود تکسچر تصاویر گچ قدیمی طرح گرانج

دانلود تکسچر تصاویر گچ قدیمی طرح گرانج

نام فایل: دانلود تکسچر تصاویر گچ قدیمی طرح گرانج قابل استفاده: پس زمینه طرح های گرافیکی و سطوح سه بعدی ابعاد: 3000 در 2000 پیکسل تعداد: 10 حجم: 78 مگابایت پسوند: | این مطلب...

دانلود تکسچر تصاویر تروپوسفر - Tropospheric Textures

دانلود تکسچر تصاویر تروپوسفر – Tropospheric Textures

نام فایل: دانلود تکسچر تصاویر تروپوسفر – Tropospheric Textures قابل استفاده: پس زمینه طرح های گرافیکی و سطوح سه بعدی ابعاد: بالای 5000 پیکسل تعداد: 8 حجم: 80 مگابایت پسوند: | این مطلب را...

دانلود تکسچر تصاویر نقاشی شده سطح دریا

دانلود تکسچر تصاویر نقاشی شده سطح دریا

نام فایل: دانلود تکسچر تصاویر نقاشی شده سطح دریا قابل استفاده: پس زمینه طرح های گرافیکی و سطوح سه بعدی (چاپ روی وسایل مختلف) ابعاد: مختلف بالای 4000 پیکسل تعداد: 20 حجم: 262 مگابایت...