برچسب:

download texture

دانلود تکسچر آسمان بسیار عریض Ultra Wide

دانلود تکسچر آسمان بسیار عریض Ultra Wide شامل یک تصویر تکسچر آسمان بسیار عریض با 7 افکت مختلف قابل استفاده در پس زمینه طرح های گرافیکی و سطوح سه بعدی و چاپ. با ابعاد پیکسلی بسیار بالا. با فرمت jpg قابل استفاده در انواع نرم افزار های…

دانلود تکسچر سنگ های کوچک رنگارنگ

دانلود تکسچر سنگ های کوچک رنگارنگ شامل 15 تکسچر زیبا از سنگ های کوچک در فواصل مختلف قابل استفاده در پس زمینه طرح های گرافیکی و سطوح سه بعدی و چاپ. با ابعاد پیکسلی بسیار بالا. با فرمت jpg قابل استفاده در انواع نرم افزار های گرافیکی. | مطالب…

دانلود تکسچر های کاغذ پاکت نامه قدیمی

دانلود تکسچر های کاغذ پاکت نامه قدیمی (تکسچر رایگان) شامل 6 تکسچر از سطوح کاغذ های پاکت قدیمی نامه قابل استفاده در پس زمینه طرح های گرافیکی و سطوح سه بعدی. با ابعاد پیکسلی بالای 2000 پیکسل. با فرمت jpg قابل استفاده در تمام نرم افزار های…

دانلود تکسچر های دیواری آجری – شماره ۶

دانلود تکسچر های دیواری آجری - شماره 6 شامل 10 تکسچر دیوار آجری مختلف قابل استفاده در پس زمینه طرح های گرافیکی و سطوح سه بعدی و چاپ. با ابعاد پیکسلی بسیار بالا. با فرمت jpg قابل استفاده در انواع نرم افزار های گرافیکی. | مطالب پیشنهادی:…

دانلود تکسچر تصاویر آبرنگ انتزاعی – Watercolor Abstract Textures

دانلود تکسچر تصاویر آبرنگ انتزاعی - Watercolor Abstract Textures شامل 55 تکسچر نقاشی آبرنگ با افکت انتزاعی قابل استفاده در پس زمینه طرح های گرافیکی و سطوح سه بعدی و چاپ. با ابعاد پیکسلی بسیار بالا. با فرمت jpg قابل استفاده در انواع نرم…

دانلود تکسچر های پلاستیک – Plastic Textures

دانلود تکسچر های پلاستیک - Plastic Textures شامل 30 تکسچر سطح پلاستیک واقعی قابل استفاده در پس زمینه طرح های گرافیکی و سطوح سه بعدی و چاپ. با ابعاد پیکسلی بسیار بالا. با فرمت jpg - png قابل استفاده در انواع نرم افزار های گرافیکی. | مطالب…

دانلود تکسچر های تصاویر چمن

دانلود تکسچر های تصاویر چمن شامل 10 تکسچر حرفه ای از تصاویر چمن واقعی قابل استفاده در پس زمینه طرح های گرافیکی و سطوح سه بعدی و چاپ. با ابعاد پیکسلی بسیار بالا. با فرمت jpg قابل استفاده در انواع نرم افزار های گرافیکی. | مطالب پیشنهادی:…

دانلود تکسچر های تصاویر آهن قدیمی

دانلود تکسچر های تصاویر آهن قدیمی شامل 10 تکسچر حرفه ای از سطوح آهنی قدیمی مختلف قابل استفاده در پس زمینه طرح های گرافیکی و سطوح سه بعدی و چاپ. با ابعاد پیکسلی بسیار بالا. با فرمت jpg قابل استفاده در انواع نرم افزار های گرافیکی. | مطالب…

دانلود تکسچر های تصاویر آسمان – شماره ۳

دانلود تکسچر های تصاویر آسمان - شماره 3 شامل 10 تکسچر زیبا از آسمان نیمه ابری مختلف قابل استفاده در پس زمینه طرح های گرافیکی و سطوح سه بعدی و چاپ. با ابعاد پیکسلی بسیار بالا. با فرمت jpg قابل استفاده در انواع نرم افزار های گرافیکی. | مطالب…

دانلود تکسچر های کاغذ Paper Textures – شماره ۴ – رایگان

دانلود تکسچر های کاغذ Paper Textures - شماره 4 - رایگان (تکسچر رایگان) شامل 10 تکسچر از سطوح کاغذ مختلف قابل استفاده در پس زمینه طرح های گرافیکی و سطوح سه بعدی. با ابعاد پیکسلی 1748 در 2480. با فرمت jpg قابل استفاده در تمام نرم افزار های…

دانلود تکسچر های کاغذ قدیمی – شماره ۴

دانلود تکسچر های کاغذ قدیمی - شماره 4 شامل 60 تکسچر حرفه ای از سطوح کاغذ قدیمی مختلف در رنگ های مختلف قابل استفاده در پس زمینه طرح های گرافیکی و سطوح سه بعدی و چاپ. با ابعاد پیکسلی بسیار بالا. با فرمت jpg قابل استفاده در انواع نرم افزار های…

دانلود تصویر تکسچر دیوار آجری قهوه ای – رایگان

دانلود تصویر تکسچر دیوار آجری قهوه ای - رایگان (تکسچر رایگان) قابل استفاده در پس زمینه طرح های گرافیکی و سطوح سه بعدی. با ابعاد پیکسلی بالای 6000 پیکسل. با فرمت jpg قابل استفاده در تمام نرم افزار های گرافیکی. | مطالب پیشنهادی: فایل های…