برچسب:

download photoshop action

اکشن فتوشاپ ساخت افکت Double Exposure – شماره ۵

اکشن فتوشاپ ساخت افکت Double Exposure - شماره 5 با قابلیت استفاده آسان و سریع که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی تصویر اول و اجرای اکشن می توانید دو تصویر را با افکتی زیبا با هم ترکیب نمایید. تصاویر استوک: ندارد (تنها برای پیش نمایش).…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت رنگارنگ Cool G Master

دانلود اکشن فتوشاپ افکت رنگارنگ Cool G Master با قابلیت استفاده آسان و سریع که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن افکت رنگارنگ تصویر خود را به افکت تصویر بالا تبدیل نمایید. تصاویر استوک: ندارد (تنها برای پیش…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت نقاشی هنری

دانلود اکشن فتوشاپ افکت نقاشی هنری با قابلیت استفاده آسان و سریع که با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن افکت نقاشی تصویر خود را به افکت تصویر بالا تبدیل نمایید. تصاویر استوک: ندارد (تنها برای پیش نمایش). با ویژگی…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت حرفه ای Champion

دانلود اکشن فتوشاپ افکت حرفه ای Champion با قابلیت استفاده آسان و سریع. با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن افکت Champion ناحیه را به افکت تصویر بالا تبدیل نمایید. تصاویر استوک: ندارد (تنها برای پیش نمایش). با…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت رنگارنگ هندسی

دانلود اکشن فتوشاپ افکت رنگارنگ هندسی با قابلیت استفاده آسان و سریع. با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی قسمت مورد نظر و اجرای اکشن افکت رنگارنگ هندسی ناحیه را به افکت تصویر بالا تبدیل نمایید. تصاویر استوک: ندارد (تنها برای پیش نمایش). با…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت نقاشی اسکچ – شماره ۷

دانلود اکشن فتوشاپ افکت نقاشی اسکچ - شماره 7 (اکشن فتوشاپ رایگان) با قابلیت استفاده سریع که تنها با اجرای اکشن فتوشاپ می توانید افکت اسکچ را به تصاویر اعمال نمایید. تصاویر استوک: ندارد (تنها برای پیش نمایش). با ویژگی ها: استفاده آسان و…

دانلود اکشن فتوشاپ ساخت افکت پراکندگی پرنده

دانلود اکشن فتوشاپ ساخت افکت پراکندگی پرنده با قابلیت استفاده آسان و سریع، با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی ناحیه مورد نظر تصویر و اجرای اکشن آن ناحیه تبدیل به افکت پرنده با پراکندگی مختلف می شود. تصاویر استوک: ندارد (تنها برای پیش…

دانلود اکشن فتوشاپ ساخت افکت دلقک

دانلود اکشن فتوشاپ ساخت افکت دلقک با قابلیت استفاده آسان و سریع، با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush روی صورت و اجرای اکشن تصویر صورت به دلقک تبدیل نمایید. تصاویر استوک: ندارد (تنها برای پیش نمایش). با ویژگی ها: استفاده آسان و قابلیت، 40 افکت…

دانلود اکشن فتوشاپ ساخت افکت پاییز – Autumn Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ ساخت افکت پاییز - Autumn Photoshop Action با قابلیت استفاده آسان که می توانید تصویر مورد نظر خود را به افکت زیبا پاییز تبدیل نمایید. تصاویر بالا در فایل دانلود قرار ندارند. (تنها برای پیش نمایش). با ویژگی ها: استفاده آسان…

دانلود اکشن فتوشاپ افکت نقاشی

دانلود اکشن فتوشاپ افکت نقاشی با قابلیت استفاده آسان و سریع، با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush در نواحی مورد نظر و اجرای اکشن تصویر را به افکت نقاشی تصویر بالا تبدیل نمایید. تصاویر استوک: ندارد (تنها برای پیش نمایش). با ویژگی ها: استفاده…

دانلود اکشن فتوشاپ ساخت افکت متن درخشان

دانلود اکشن فتوشاپ ساخت افکت متن درخشان با طراحی زیبا شامل 10 افکت متنی مختلف که به راحتی می توانید لایه های متنی را به یکی از افکت های بالا تبدیل نمایید. قابل اعمال روی فونت های فارسی. با ویژگی ها: استفاده آسان و قابلیت، 10 افکت مختلف،…

دانلود اکشن فتوشاپ ساخت افکت خرابی و آتش سوزی

دانلود اکشن فتوشاپ ساخت افکت خرابی و آتش سوزی با قابلیت استفاده آسان و سریع، با نقاشی کردن بوسیله ابزار Brush در نواحی مورد نظر و اجرای اکشن تصویر را به افکت آتش سوزی و خرابی تصویر بالا تبدیل نمایید. تصاویر استوک: ندارد (تنها برای پیش…