پوسته وردپرس Retro Scroll
مجتمع فنی تهران فرا درس
  • پوسته وردپرس Retro Scroll

    Retro Scroll یکی از پوسته های بسیار زیبا و سبک وردپرس می باشد که به صورت طرح قدیمی طراحی شده است. ویژگی ا ...

    Retro Scroll یکی از پوسته های بسیار زیبا و سبک وردپرس می باشد که به صورت طرح قدیمی طراحی شده است. ویژگی اصلی این پوسته اینست که تمامی صفحات مثل تماس با ما و دباره سایت و... در یک صفحه قرار گرفته اند، ...

    ادامه
random
به فرا گرافیک امتیاز دهید