پروژه افتر افکت ظاهر شدن لوگو با نمایش تصاویر

پروژه افتر افکت ظاهر شدن لوگو با نمایش تصاویر با طراحی بسیار زیبا مناسب برای نمایش تصویر و یا لوگوی مورد نظر با نمایش ابتدایی 100 تصویر بصورت موزائیکی. از این پروژه می توانید...