وکتور های کلمات و نام کشور ها نقاشی شده

وکتور های کلمات و نام کشور ها نقاشی شده شامل 25 فایل وکتور فوق العاده زیبا از کلمات مختلف (ازدواج، تولد، زمستان، بهترین، موسیقی و…) و اسامی کشور های مختلف (اسپانیا، مکزیک، آفریقا، روسیه و…)...