وکتور طرح های خط خطی و پاشیده شدن رنگ

مجموعه از وکتورهای زیبا اشکال خط خطی و طرح های پاشیده شدن رنگ که در انواع طرح های گرافیکی از آن ها می توانید استفاده کنید.قابل ویرایش در نرم افزار ایلستریتور و کورل دراو....