وکتور بنا قدیمی شهر های جهان

وکتور بنا قدیمی شهر های جهان شامل 5 فایل وکتور که هر کدام از آن ها دارای چند وکتور بناهای قدیمی و معروف شهر های جهان می باشند. با طراحی فوق العاده زیبا و...