مدل سه بعدی صندلی دندان پزشکی

مدل سه بعدی صندلی دندان پزشکی، همراه با وسایل دیگر اتاق دندان پزشکی قابل ویرایش در نرم افزار  3D Max Studio، 3D Studio Autodesk نسخه 2009 به بالا و نرم افزارهایی که از فرمت 3ds...