برچسب گذاری توسط: مجله digital slr photography

مجله Digital SLR Photography-شماره 84

مجله عکاسی Digital SLR Photography – شماره 84

مجله ای برای عکاس های حرفه ای. این مجله در هر شماره شما را با جدید ترین مدل های دوربین و نکات آموزش ارزشمندی درباره عکاسی آشنا خواهد کرد. این مطلب را می پسندم...

مجله عکاسی Digital SLR Photography - شماره 83

مجله عکاسی Digital SLR Photography – شماره 83

مجله ای برای عکاس های حرفه ای. این مجله در هر شماره شما را با جدید ترین مدل های دوربین و نکات آموزش ارزشمندی درباره عکاسی آشنا خواهد کرد. این مطلب را می پسندم...

مجله عکاسی Digital SLR Photography - شماره 82

مجله عکاسی Digital SLR Photography – شماره 82

مجله ای برای عکاس های حرفه ای. این مجله در هر شماره شما را با جدید ترین مدل های دوربین و نکات آموزش ارزشمندی درباره عکاسی آشنا خواهد کرد. این مطلب را می پسندم...