برچسب گذاری توسط: فیلتر فتوشاپ

آموزش فتوشاپ CS6 - مقدماتی - قسمت 23

آموزش فتوشاپ CS6 – مقدماتی – قسمت 23

مباحث آموزش فتوشاپ CS6 – مقدماتی – قسمت 23 : فیلترها : قسمت پایانی ▪ گروه فیلتر های Distort ▪ گروه فیلتر های Noise ▪ گروه فیلتر های Pixelate ▪ گروه فیلتر های Render...

آموزش فتوشاپ CS6 - مقدماتی - قسمت 22

آموزش فتوشاپ CS6 – مقدماتی – قسمت 22

مباحث آموزش فتوشاپ CS6 – مقدماتی – قسمت 22 : فیلترها : قسمت 3 ▪ گروه فیلتر های Blur ▪ فیلتر های خودکار Blur ▪ فیلتر های Gaussian Blur، Box Blur و Shape Blur...

آموزش فتوشاپ CS6 - مقدماتی - قسمت 21

آموزش فتوشاپ CS6 – مقدماتی – قسمت 21

مباحث آموزش فتوشاپ CS6 – مقدماتی – قسمت 21 : فیلترها : قسمت 2 ▪ فیلتر Adaptive Wide Angle ▪ فیلتر Lens Correction ▪ فیلتر Liquify ▪ فیلتر Oil Paint ▪ فیلتر Vanishing Point با...