دانلود اکشن فتوشاپ ساخت سایه

بوسیله اکشن فتوشاپ ساخت سایه برای متن، شکل گرافیکی و یا فایل وکتور سایه در جهت های مختلف ایجاد کنید. همراه با فایل راهنما برای استفاده از اکشن. با فرمت اکشن atn فتوشاپ. برای دانلود...