دانلود کارت ویزیت با خطوط مورب

کارت ویزیت با خطوط مورب بصورتی طراحی شده است که نوشته های روی کارت و لوگو در حالت مورب قرار گرفته اند. در دو رنگ قرمز و سبز. با قابلیت ویرایش کامل، دو طرفه، کیفیت...