پلاگین افتر افکت ساخت گرما و حرارت Heat

پلاگین افتر افکت ساخت گرما و حرارت Heat (نسخه 1) پلاگینی حرفه ای برای ساخت انواع موج های حرارت بصورت واقعی. با ویژگی های: * ساخت موج واقعی * اعوجاج در تصاویر * ساخت...