دانلود وکتور های آدم بصورت سایه – مجموعه کامل

وکتور های آدم بصورت سایه – مجموعه کامل شامل 25 فایل وکتور که در هر فایل 10 ها شکل آدم با موضوع کاری مختلف بصورت سایه می باشد.(آدم ها در محیط تجاری، ورزشکار، عابر...