مجله فتوشاپ Photoshop User – اُکتبر 2014

مجله فتوشاپ Photoshop User – اُکتبر 2014 یکی از معتبر ترین مجله های فتوشاپ است که اتحادیه فتوشاپ کاران حرفه ای (NAPP) آن را چاپ می کند. این مجله که شامل چندین آموزش مختلف...