آیکون آواتار شغل های مختلف – طرح تخت

آیکون آواتار شغل های مختلف – طرح تخت شامل مجموعه ای کامل و حرفه ای از انواع آیکون های صورت افراد بصورت آواتار در شغل های مختلف. قابل استفاده در طراحی صفحات وب، طراحی...