فرا گرافیک
سایت فرا گرافیک بروز ترین سایت گرافیکی ایران با بیش از 9000 مطلب
برچسب:

جدیدترین شماره مجله فتوشاپ Advanced Photoshop

دانلود مجله فتوشاپ Advanced Photoshop – شماره 141

مجله فتوشاپ Advanced Photoshop - شماره 141 مجله ای معتبر برای کاربران حرفه ای و خلاق فتوشاپ که در هر شماره آموزش های حرفه ای را در اختیار کاربران فتوشاپ و گرافیک قرار می دهد. مطالب اصلی این شماره درباره تکنیک ها و آموزش های مختلف درباره…

دانلود مجله فتوشاپ Advanced Photoshop – شماره 140

مجله فتوشاپ Advanced Photoshop - شماره 140 مجله ای بسیار معتبر برای کاربران حرفه ای و خلاق فتوشاپ که در هر شماره آموزش های حرفه ای را در اختیار کاربران فتوشاپ و گرافیک قرار می دهد. مطالب اصلی این شماره درباره تکنیک ها و آموزش های مختلف…

دانلود مجله فتوشاپ Advanced Photoshop – شماره 139

مجله فتوشاپ Advanced Photoshop - شماره 139 مجله معتبر برای کاربران حرفه ای و خلاق فتوشاپ که در هر شماره آموزش های بسیار حرفه ای را در اختیار کاربران فتوشاپ و گرافیک قرار می دهد. مطالب اصلی این شماره درباره تکنیک ها و آموزش های مختلف درباره…

دانلود مجله فتوشاپ Advanced Photoshop – شماره 138

مجله فتوشاپ Advanced Photoshop - شماره 138 مجله ای معتبر برای کاربران حرفه ای و خلاق فتوشاپ که در هر شماره آموزش های بسیار حرفه ای را در اختیار کاربران فتوشاپ و گرافیک قرار می دهد. مطالب اصلی این شماره درباره تکنیک ها و آموزش های مختلف…

دانلود مجله فتوشاپ Advanced Photoshop – شماره 137

مجله فتوشاپ Advanced Photoshop - شماره 137 مجله ای حرفه ای و معتبر برای کاربران حرفه ای و خلاق فتوشاپ که در هر شماره آموزش های بسیار حرفه ای را در اختیار کاربران فتوشاپ و گرافیک قرار می دهد. مطالب اصلی این شماره درباره امکانات جدید نسخه…

دانلود مجله فتوشاپ Advanced Photoshop – شماره 136

مجله فتوشاپ Advanced Photoshop - شماره 136 مجله ای معتبر برای کاربران حرفه ای و خلاق فتوشاپ که در هر شماره آموزش های بسیار حرفه ای را در اختیار کاربران فتوشاپ و گرافیک قرار می دهد. مطالب اصلی این شماره درباره تکنیک های سه بعدی در نرم افزار…

دانلود مجله فتوشاپ Advanced Photoshop – شماره 135

مجله فتوشاپ Advanced Photoshop - شماره 135 مجله ای معتبر بین کاربران حرفه ای و خلاق فتوشاپ که در هر شماره آموزش های بسیار حرفه ای را در اختیار کاربران فتوشاپ و گرافیک قرار می دهد. مطالب اصلی این شماره درباره استفاده از ابزار Pen و ساخت…

دانلود مجله فتوشاپ Advanced Photoshop – شماره 134

مجله فتوشاپ Advanced Photoshop - شماره 134 مجله محبوب و معتبر بین کاربران حرفه ای و خلاق فتوشاپ که در هر شماره آموزش های حرفه ای و کاربردی را در اختیار کاربران فتوشاپ و گرافیک قرار می دهد. این شماره اطلاعات و نکات بسیار کاربردی درباره پانل…

دانلود مجله فتوشاپ Advanced Photoshop – شماره 131

مجله فتوشاپ Advanced Photoshop - شماره 131 مجله محبوب و معتبر بین کاربران حرفه ای و خلاق فتوشاپ که در هر شماره آموزش های بسیار حرفه ای و کاربردی را در اختیار کاربران فتوشاپ و گرافیک قرار می دهد. آدرس صفحه دانلود فایل های آموزش های مجله درون…

دانلود مجله فتوشاپ Advanced Photoshop – شماره 133

مجله فتوشاپ Advanced Photoshop - شماره 133 مجله ای محبوب و معتبر بین کاربران حرفه ای فتوشاپ که در هر شماره آموزش های حرفه ای و کاربردی را در اختیار کاربران قرار می دهد. آدرس صفحه دانلود فایل های آموزش های مجله درون مجله موجود می باشد. برای…

دانلود مجله فتوشاپ Advanced Photoshop – شماره 132

مجله فتوشاپ Advanced Photoshop - شماره 132 مجله ای بسیار محبوب و معتبر بین کاربران حرفه ای فتوشاپ که در هر شماره آموزش های حرفه ای و بسیار کاربردی را در اختیار کاربران قرار می دهد. آدرس صفحه دانلود فایل های آموزش های مجله درون مجله موجود می…