برچسب گذاری توسط: تکستچر noise

تکسچر های مختلف - شماره 6

تکسچر های مختلف – شماره 6

تکسچر های مختلف – شماره 6 شامل 6 تکسچر کاربردی با ابعاد و کیفیت پیکسلی بالا. این مطلب را می پسندم این مطلب را نمی پسندممطالب مرتبط: دانلود تکسچر های چرم Leather Texture –...

تکسچر های مختلف - شماره 5

تکسچر های مختلف – شماره 5

تکسچر های مختلف – شماره 5 شامل 4 تکسچر کاربردی با ابعاد و کیفیت پیکسلی بالا. این مطلب را می پسندم این مطلب را نمی پسندممطالب مرتبط: دانلود تکسچر های یخ زمستانی – شماره...

تکسچر های مختلف - شماره 4

تکسچر های مختلف – شماره 4

تکسچر های مختلف – شماره 4 شامل 8 تکسچر کاربردی با ابعاد و کیفیت پیکسلی بالا. این مطلب را می پسندم این مطلب را نمی پسندممطالب مرتبط: دانلود تکسچر های درخشان – شماره 3…...

تکسچر های مختلف - شماره 2

تکسچر های مختلف – شماره 2

تکسچر های مختلف – شماره 2 شامل 8 تکسچر کاربردی با ابعاد و کیفیت پیکسلی بالا. این مطلب را می پسندم این مطلب را نمی پسندم1مطالب مرتبط: دانلود تکسچر های فلز نقره دانلود تکسچر...