برچسب گذاری توسط: تکستچر jpg

تکسچر سنگ - شماره 2

تکسچر سنگ – شماره 2

تکسچر سنگ – شماره 2 با ابعاد و کیفیت پیکسلی بالا. این مطلب را می پسندم این مطلب را نمی پسندممطالب مرتبط: دانلود تکسچر های فضایی انتزاعی نورانی… دانلود تکسچر های شیشه شکسته شده...

تکسچر برگ های پاییزی

تکسچر برگ های پاییزی

تکسچر برگ های پاییزی با ابعاد و کیفیت پیکسلی بالا. این مطلب را می پسندم این مطلب را نمی پسندممطالب مرتبط: تکسچر های چوب جلا داده شده دانلود تکسچر های چوب برای طراحی پارکت…...

تکسچر قطرات آب - شماره 2

تکسچر قطرات آب – شماره 2

تکسچر قطرات آب – شماره 2 با ابعاد و کیفیت پیکسلی بالا. این مطلب را می پسندم این مطلب را نمی پسندممطالب مرتبط: تکسچر های پاکت تکسچر های سطح سنگی قدیمی دانلود تکسچر تصاویر...

تکسچر های آب

تکسچر های آب

تکسچر های آب شامل 8 تصویر با ابعاد و کیفیت پیکسلی بالا. این مطلب را می پسندم این مطلب را نمی پسندممطالب مرتبط: تکسچر های زمینه محو تکسچر های آبرنگ روی کاغذ دانلود تکسچر...

تکسچر سنگ

تکسچر سنگ

تکسچر سنگ با ابعاد و کیفیت پیکسلی بالا. این مطلب را می پسندم این مطلب را نمی پسندممطالب مرتبط: تکسچر های سطح یخ و آب دانلود تکسچر های کاشی سنتی تکسچر های دیوار آجری...

تکسچر دیوار پوسیده

تکسچر دیوار پوسیده

تکسچر دیوار پوسیده با ابعاد و کیفیت بسیار بالا. این مطلب را می پسندم این مطلب را نمی پسندممطالب مرتبط: دانلود تکسچر های پارچه کتان دانلود تکسچر های چوب قدیمی دانلود تکسچر های سنگ...

تکسچر برگ

تکسچر برگ

تکسچر برگ شامل 5 تصویر با ابعاد و کیفیت پیکسلی بالا. این مطلب را می پسندم این مطلب را نمی پسندممطالب مرتبط: دانلود تکسچر تصاویر پاستل نقاشی شده… دانلود تکسچر های درخشش دانلود تکسچر...

تکسچر های مختلف - شماره 6

تکسچر های مختلف – شماره 6

تکسچر های مختلف – شماره 6 شامل 6 تکسچر کاربردی با ابعاد و کیفیت پیکسلی بالا. این مطلب را می پسندم این مطلب را نمی پسندممطالب مرتبط: تکسچر های قاب و حاشیه عکس تکسچر...

تکسچر های مختلف - شماره 5

تکسچر های مختلف – شماره 5

تکسچر های مختلف – شماره 5 شامل 4 تکسچر کاربردی با ابعاد و کیفیت پیکسلی بالا. این مطلب را می پسندم این مطلب را نمی پسندممطالب مرتبط: دانلود تکسچر تصاویر سطوح کهنه و کلاسیک…...

تکسچر های گرانج

تکسچر های گرانج

تکسچر های گرانج شامل 5 تکسچر با ابعاد و کیفیت پیکسلی بالا. این مطلب را می پسندم این مطلب را نمی پسندممطالب مرتبط: تکسچر دیوار آجری سفید رنگ – رایگان… دانلود تکسچر تصاویر سطوح...

تکسچر های مختلف - شماره 4

تکسچر های مختلف – شماره 4

تکسچر های مختلف – شماره 4 شامل 8 تکسچر کاربردی با ابعاد و کیفیت پیکسلی بالا. این مطلب را می پسندم این مطلب را نمی پسندممطالب مرتبط: تکسچر چوب – شماره 5 دانلود تکسچر...

تکسچر های مختلف - شماره 3

تکسچر های مختلف – شماره 3

تکسچر های مختلف – شماره 3 شامل 8 تکسچر کاربردی با ابعاد و کیفیت پیکسلی بالا. این مطلب را می پسندم این مطلب را نمی پسندممطالب مرتبط: دانلود تکسچر های سیاه – Black Textures…...