آموزش فتوشاپ CS6 – مقدماتی – قسمت 12

مباحث این قسمت: ▪ ابزارهای ایجاد متن Horizontal Type و Vertical Type ▪ ابزارهای رسم شکل: Rectangle Rounded Rectangle Ellipse Line Custom Shape ▪ ساخت و ذخیره شکل ایجاد شده توسط مسیر و شکل...