براش های فتوشاپ اشکال تقسیم کننده

براش های فتوشاپ اشکال تقسیم کننده شامل براش هایی با طراحی زیبا مناسب برای قرار دادن بین تصاویر و یا پاراگراف های متنی. همچنین از این تقسیم کننده ها در زیر تصاویر در صفحات وب...