برچسب گذاری توسط: اکشن فتوشاپ cs2

دانلود اکشن فتوشاپ افکت انتزاعی نقاط - Abstract Dots

دانلود اکشن فتوشاپ افکت انتزاعی نقاط – Abstract Dots

اکشن فتوشاپ افکت انتزاعی نقاط – Abstract Dots با طراحی افکت زیبا و حرفه ای که به آسانی می توانید با نقاشی کردن (بوسیله ابزار Brush) در نواحی مختلف مورد نظر و اجرای اکشن...

اکشن فتوشاپ افکت های مونوکروماتیک - Monochromatic

اکشن فتوشاپ افکت های مونوکروماتیک – Monochromatic

اکشن فتوشاپ افکت های مونوکروماتیک – Monochromatic شامل افکت های زیبا و حرفه ای که به آسانی می توانید تنها با اجرا کردن اکشن آن ها را به تصاویر خود اعمال نمایید. با فرمت...

دانلود اکشن فتوشاپ افکت پیچ خوردن

دانلود اکشن فتوشاپ افکت پیچ خوردن

اکشن فتوشاپ افکت پیچ خوردن با افکت زیبا که می توانید با نقاشی کردن (بوسیله ابزار Brush) در ناحیه مورد نظر و اجرای اکشن تصویر را به افکت تصویر بالا تبدیل نمایید. با ویژگی...