اکشن فتوشاپ افکت لکه Smearing Effect

اکشن فتوشاپ افکت لکه Smearing Effect با طراحی افکت بسیار زیبا که می توانید با نقاشی کردن (بوسیله ابزار Brush) در ناحیه مورد نظر و اجرای اکشن تصویر را به افکت تصویر بالا تبدیل...