اکشن فتوشاپ ساخت طرح پاشیده شدن رنگ

از طریق این اکشن جالب فتوشاپ می توانید اشکال وکتوری و پیکسلی و یا متن را به حالت پاشیده شدن رنگ روی آن ها درآورید.همراه با فایل راهنما برای استفاده از اکشن.(زبان انگلیسی). این...