آموزش ویدئویی فتوشاپ ساخت افکت شکسته شدن

در آموزش ویدئویی فتوشاپ ساخت افکت شکسته شدن جدید فرا خواهید گرفت که چگونه تصویر یک فرد را به حالت شکسته یا پاشیده شدن تبدیل کنید. این آموزش در نسخه فتوشاپ CS 6 توضیح داده...