برچسب گذاری توسط: آموزش فارسی سه بعدی در فتوشاپ

آموزش فتوشاپ CS6 - مقدماتی - قسمت 27

آموزش فتوشاپ CS6 – مقدماتی – قسمت 27

مباحث آموزش فتوشاپ CS6 – مقدماتی – قسمت 27 : سه بعدی در فتوشاپ – قسمت 2 و پایانی ▪ ساخت شکل سه بعدی از اشیای پیش تنظیم شده ▪ ساخت شی سه بعدی...

آموزش فتوشاپ CS6 - مقدماتی - قسمت 26

آموزش فتوشاپ CS6 – مقدماتی – قسمت 26

مباحث آموزش فتوشاپ CS6 – مقدماتی – قسمت 26 : سه بعدی در فتوشاپ – قسمت 1 ▪ فتوشاپ و سه بعدی ▪ محیط کاری سه بعدی در نرم افزار فتوشاپ CS6 Extended ▪...