برچسب:

آموزش فارسی ساخت پترن

آموزش فتوشاپ ساخت پترن درهم بافته شبکه ای

در آموزش فتوشاپ ساخت پترن درهم بافته شبکه ای می خواهیم با استفاد از امکان جدید در نرم افزار فتوشاپ CC پترن بسیار زیبایی را بوسیله ایجاد چند مستطیل روی صفحه سند و تغییر موقعیت آن ها طراحی کنیم. آموزش فتوشاپ ساخت پترن درهم بافته شبکه ای در…
message chat lamp diamond arrow-bottom package bag gift market shop man 1 magnifier search loupe