آموزش ایلوستریتور ساخت تیغ ریش تراشی

در این آموزش ساده  می خواهیم با ترکیب چند شکل اصلی و اعمال چند گرادیان رنگ وکتور تیغ ریش تراشی را همراه با قطرات خون در نرم افزار ایلستریتور طراحی کنیم. این مطلب را...