فرا گرافیک
سایت فرا گرافیک بروز ترین سایت گرافیکی ایران با بیش از 9000 مطلب
برچسب:

آموزش انیمیشن سازی در فلش

آموزش فلش CS6 Professional – قسمت 4 – بخش 3

آموزش فلش CS6 Professional - قسمت 4 بخش 3 و پایانی : ▪ استفاده از پانل Motion Editor ▪ ▪ تنظیمات نمایش پانل Motion Editor ▪ ▪ تنظیم مقادیر ویژگی ▪ ▪ قرار دادن فریم کلیدی ▪ ▪ ویرایش فریم های کلیدی ▪ حرکت تدریجی (Easing) ▪ متحرک سازی…

آموزش فلش CS6 Professional – قسمت 4 – بخش 2

آموزش فلش CS6 Professional - قسمت 4 بخش 2 : ▪ ویژگی های فریم کلیدی ▪ متحرک سازی تغییر شکل ▪ تغییر مسیر حرکت ▪ انتقال مسیر حرکت ▪ ویرایش مسیر حرکت ▪ جهت دهی اشیا روی مسیر ▪ تعویض نشانه های تویین ▪ ساخت انیمیشن های تودرتو * برای…

آموزش فلش CS6 Professional – قسمت 4

آموزش فلش CS6 Professional - قسمت 4 بخش 1 : ▪ درباره انیمیشن ▪ متحرک سازی موقعیت ▪ استفاده از کنترل کننده ها برای پیش نمایش انیمیشن ▪ تغییر پیمایش و زمانبندی ▪ اضافه کردن فریم ▪ انتقال فریم های کلیدی ▪ متحرک سازی شفافیت ▪ متحرک…