برچسب گذاری توسط: آموزش انیمیشن سازی در فلش

آموزش فلش CS6 Professional - قسمت 4

آموزش فلش CS6 Professional – قسمت 4

آموزش فلش CS6 Professional – قسمت 4 بخش 1 : ▪ درباره انیمیشن ▪ متحرک سازی موقعیت ▪ استفاده از کنترل کننده ها برای پیش نمایش انیمیشن ▪ تغییر پیمایش و زمانبندی ▪ اضافه...