برچسب:

آموزش افکت متن در فتوشاپ

آموزش فتوشاپ ساخت افکت متن گچ

در آموزش فارسی فتوشاپ ساخت افکت متن گچ می خواهیم با تغییر براش به حالت گچ و قرار دادن آن ها روی مسیر افکت متن گچ را طراحی کنیم.این آموزش بسیار ساده و جالب می باشد. دانلود فایل آموزشی نسخه های قابل انجام:+CS3 سطح آموزش:…
message chat lamp diamond arrow-bottom package bag gift market shop man 1 magnifier search loupe