صفحه نماد های فرا گرافیک

نماد اعتماد الکترونیک:

نماد طلایی ساماندهی پایگاه های اینترنتی: در حال تکمیل مدارک می باشیم و به زودی در سایت قرار خواهد گرفت.

 

نماد مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال: در حال تکمیل مدارک می باشیم و به زودی در سایت قرار خواهد گرفت.